วันวางตอม่อ(ภาคสอง)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ 5 เมษายน 2553
งานวันนี้คือเทพื้นบ่อน้ำ และเทคอนกรีตลองฐานตอม่อ
รอจนแห้งแล้วก็ลงเสาตอม่อที่เพิ่งมาส่งร้อนๆ
เทคานคอดินเตรียมก่อกระบะปลูกต้นไม้


มีจารึกชื่อด้วยนะเออ เสร็จแล้วเด๊๊ยวก็เอาดินกลบ ป๊าดแล้วเขียนทำไม

0 ความคิดเห็น: