นักศึกษาฝึกงาน ปิดเทอมฤดูร้อน 2553

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553
1 เกวลิน พิมสอน อั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรัญญา มาลา โป๊ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ภัทร สุขสิงห์ สตีฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อารยา เรืองคงเกียรติ ก้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 สุพัตรา กลั่นเกลี้ยง ตั๊ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 พัฒตราพร พ่วงพร้อม แอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นฤดล ปานพลับ เอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ภัทรพล ตั้งกลชาญ ฮอกกี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ชุติมา กลั่นสุภา รัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ศิรินภา จันทรโคตร ส้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 กนกพร ชาไข นก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ปัทมา พรภิรมย์ มิก มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
13 คนึงนิจ ชูกำเนิด นิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
14 กุลนันท์ ผาติวัฒน์ โบตั๋น มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
15 วีรพงษ์ ชมฉิน แอด มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 นิศารัตน์ ทองประไพ แอ๋ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 สุนิษา กาวิระ ต้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 อมรเทพ อิทธิพร เฮง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 นิวัฒน์ ช่างจักร์ โต้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


2 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

เพื่อนใหม่มากันเกือบครบแล้ว อย่าลืม update เพิ่มด้วยล่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอ่อมิก คนที่ 4