ยินดีต้อนรับสู่ community space ของชุมชนตลาดเก่ามีนบุรี

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553


ปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้ กลุ่มสถาปนิกชุมชนเพื่อที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
(Community Architects for Shelter and Environment (CASE)
เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาฝึกงานได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมกันกับชาวชุมชนตลาดเก่ามีนบุรี
เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ว่างภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน
ทั้ง เด็ก และผู้ใหญ่ ต่อยอดจากโครงการใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จ
และ ตอบสนองการใช้งานของคนในชุมชนได้อย่างนาพอใจทั้งสนามเด็กเล่น (2551)
และ ห้องสมุด (2552) ในปีนี้มีพื้นที่ว่าง 2 จุดที่ชาวชุมชนอยากปรับปรุง

จุดแรกคือ พื้นที่รกร้างริมน้ำติดหลังศาลเจ้า
โดยคิดว่าจะปรับปรุงต่อเนื่อง กับสนามเด็กเล่นเดิมที่มีอยู่แล้วให้กว้างขึ้นไปอีก รองรับ
จำนวนเด็กๆ ที่อยากเข้ามาเล่นร่วมกันมากขึ้น รวมทั้งมีสระว่ายน้ำเล็กๆ น่ารักสำหรับเด็กๆ
ไว้เล่นคลายร้อน และกิจกรรมภายในชุมชนที่จัดกันบ่อยขึ้น น้องๆ เลยอยากได้ห้องสำหรับ
ซ้อม เต้นไว้ในบริเวณนี้ด้วย ซึ่งสภาพพื้นที่เองก็อาจทำเพิ่มเป็นเวทีการแสดงและที่นั่งชม
กลางแจ้ง เพิ่มเข้าไปได้ด้วยหละครับจุดที่สองคือ พื้นที่บริเวณสามแยกทางเข้าชุมชน

เดิมทีปล่อยรกร้าง ใช้ตากปลา ตากขนมบ้าง ชาวบ้านอยากปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับนั่งคุย
พบปะหรือประชุม กัน อาจทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ให้ได้สดชื่นเพราะมีคนเดินผ่านไปผ่านมา
อยู่ ตลอดทั้งวัน0 ความคิดเห็น: